Ništa nije šire od umetnosti

Sve može da se interpretira kroz umetnost. Mi ne pravimo umetničke radionice. Korak dalje od kreativne animacije je naš cilj.

No comments: