Telom osetim šta govorim

Jedan od najboljih kompresora je uvo. Ušna školjka, ta konstrukcija! Ako pustiš muziku nešto jače, osetiš i telom. Ljudi koji ne čuju, koncert osete vibracijama preko poda. Uši su najosetljivije na zvuk, ali ima i drugih receptora. ((((((((((((((((((:

No comments: