Osoba koja ne diše


'Ja osobu održavam u homeostazi'. Istinita priča o anesteziji. Dramatizacija operacionog postupka. Ništa lepše nego čitati istinitu priču, dramatičnu, poetsku, sa duhom naučnog istraživanja: Preporuka

No comments: